შედეგი III (EN)

5-6 years

ამჟღავნებს მოქნილობას და გარემოსა და ყოველდღიური საქმიანობის ცვლილებას უსადაგებს თავის ქცევას

Directions:ადაპტაციური სოციალური ქცევა
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

•             ითვალისწინებს, რომ განსხვავებულ გარემოში განსხვავებული მოვლენები უნდა მოხდეს.

 

•             შეუძლია დღის განმავლობაში აიტანოს გარკვეული რაოდენობის გარემოებათა ცვლილება.

 

•             ითვალისწინებს გარემოებათა ცვლილებებს, რისი საჭიროება შეიძლება მოჰყვეს (მაგ.: `ჯერ პარკში მივდივართ, მერე _ აუზზე, ე.ი., საცურაო კოსტიუმი დამჭირდება~).

resources