შედეგი III (EN)

5-6 years

ბავშვი შესაბამისად გამოხატავს  სხვადასხვა ემოციას (ღიად გამოხატავს იმას, რასაც გრძნობს)

Directions:თვითმართვა და თვითგამოხატვა
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Emotional Development

indicators

•             გამოხატავს განცდებს თამაშის  დროს.

 

•             უზიარებს თავის შიშს  ან მღელვარებას მშობლებს, მომვლელსა თუ სხვა უფროსს.

 

•             სევდიანია, როდესაც ვინმე გარდაიცვლება ან სხვა რთულ სიტუაციაშია ჩავარდნილი.

 

•             Aადეკვატურად გამოხატავს გრძნობებს, ტირის როდესაც ნაწყენია.

 

•             შესაბამის გრძნობებს ავლენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში მომხდარ მოვლენებთან და წიგნებში აღწერილ ამბებთან დაკავშირებით.

 

resources