შედეგი III (EN)

5-6 years

ბავშვს   ესმის, რომ ბეჭდურ გამოცემებს სხვადასხვა  დანიშნულება აქვს  და განსხვავებული მიზნებით გამოიყენება

Directions:კითხვა
Field:Speech Development
Subfield:Literacy

indicators

•             იცის, რომ ყოველ ბეჭდურ გამოცემას  თავისი დანიშნულება აქვს (შეუძლია წიგნის გარეკანისა და ილუსტრაციების მიხედვით განსაზღვროს, წიგნი  საბავშვოა, თუ დიდებისათვისაა განკუთვნილი).

 

•             შეუძლია ზღაპრის, ისტორიის მოყოლა. იმახსოვრებს პერსონაჟებსა და მოვლენის მნიშვნელოვან დეტალებს.

 

•             ზღაპრებს, მოთხრობებს ადარებს თავის გარემოს, რეალობას.

 

•             ცდილობს წაიკითხოს მაღაზიის აბრა, ქუჩის სახელწოდება.

 

•             უფროსის დახმარებით სარგებლობს თამაშის  ინსტრუქციით (მაგ.: ასაწყობი სათამაშოს ინსტუქციით).

resources