შედეგი III (EN)

3-5 years

ამჟღავნებს მოქნილობას და გარემოსა და ყოველდღიური საქმიანობის ცვლილებას უსადაგებს თავის ქცევას

Directions:ადაპტაციური სოციალური ქცევა
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

•             შეუძლია შეუერთდეს სხვადასხვა თამაშით  დაკავებულ ბავშვების ჯგუფს.

 

•             უფროსის ხელმძღვანელობით უმტკივნეულოდ გადადის ერთი მოქმედებიდან მეორეზე, იქცევა გარემოების შესაბამისად.

 

•             უსადაგებს ქცევას სხვადასხვა გარემოს (ბავშვი იქცევა იმის  მიხედვით, თუ სად იმყოფება _

სახლში, სათამაშო  მოედანზე თუ ბაღში.)

resources