შედეგი III (EN)

3-5 years

ბავშვი შესაბამისად გამოხატავს სხვადასხვა ემოციას (ღიად გამოხატავს იმას, რასაც გრძნობს).

Directions:თვითმართვა და თვითგამოხატვა
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Emotional Development

indicators

•             ასახელებს და საუბრობს საკუთარი გრძნობებისა და განცდების შეახებ.

 

•             იყენებს წარმოსახვით თამაშს იმისათვის, რომ სწორად გაიგოს სხვისი განცდები და შესაბამისად გამოეხმაუროს.

 

•             სახის გამომეტყველება შეესაბამება მის მსჯელობასა და გამოხატულ ემოციებს.

resources