შედეგი III (EN)

3-5 years

ბავშვი აკუთვნებს საკუთარ თავს  სხვადასხვა ჯგუფს (ოჯახს, სკოლას, სამშობლოს, საზოგადოებას)

Directions:თვითიდენტობა (მე-კონცეფცია და თვითშეფასება)
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Emotional Development

indicators

•             თავის თავს აკუთვნებს ოჯახს, ამბობს: `ჩემი ოჯახი~.

 

•             როლურ თამაშებში ხშირად ასახიერებს ოჯახის სხვადასხვა წევრს (მაგ.: დედას, მამას, და-ძმას).

 

•             ხატავს ოჯახურ პორტრეტს.

 

•             ამჩნევს, ვინ არ ესწრება ყოველდღიური ყოფის ამსახველ ამა თუ იმ მოვლენას (მაგ., საუზმობისას ამჩნევს, რომ მამა არ ზის მაგიდასთან).

 

•             იცის, ვინ არიან მისი  მეზობლები, ბაღელები.

 

•             იცის საკუთარი წარმომავლობა; ან: იცის, ვინ არის წარმოშობით.

resources