შედეგი III (EN)

3-5 years

ბავშვს ესმის, რომ  ბეჭდურ გამოცემებს სხვადასხვა დანიშნულება აქვთ და განსხვავებული მიზნებით გამოიყენება

Directions:კითხვა
Field:Speech Development
Subfield:Literacy

indicators

 

•             დამოუკიდებლად ათვალიერებს წიგნებს, ჟურნალებსა და სხვა ბეჭდურ გამოცემებს.

 

•             შეუძლია სხვადასხვა ნიშანი და სიმბოლო აღიქვას, როგორც ინფორმაციის წყარო

 

•             (მაგ.: იცის, რას ნიშნავს საზოგადოებრივ ტუალეტებში ქალების ტუალეტის კარზე `ქ~ და მამაკაცებისაზე _ `მ~ აღნიშვნები).

 

•             წარმოსახვითი თამაშის  დროს, თამაშობს  `მასწავლებლობანას~, ასწავლის კითხვას ბავშვებს;

`მზარეულობანას~ თამაშის  დროს იყენებს რეცეპტების კრებულს.

resources