შედეგი III (EN)

3-5 years

ბავშვი იყენებს ზეპირ მეტყველებას სხვადასხვა მიზნისათვის (პრაგმატული განვითარება)

Directions:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
Field:Speech Development
Subfield:Speech

indicators

•             თავისუფლად შეუძლია შეტყობინების გადაცემა.

 

•             ბავშვს შეუძლია მოკლე გამოგონილი ისტორია ან წარსულში მომხდარი ამბავი მოყვეს უფროსის დახმარებით.

 

•             იმისათვის, რომ პასუხი მიიღოს, სვამს კითხვებს: რატომ? როდის? როგორ?

 

•             ზღაპრიდან, მოთხრობიდან გამოყოფს და იმეორებს მისთვის მნიშვნელოვან რამდენიმე ფრაგმენტს.

 

•             ყურადღებით უსმენს  მოსაუბრეს, სანამ ის არ დაამთავრებს სათქმელს.

 

•             სწორად აღიქვამს არასიტყვიერ ნიშნებს: სახის გამომეტყველებასა  და ჟესტებს (მაგ.:

მოსაუბრეს სახეზე აწერია უკმაყოფილება, სიამაყე).

resources