შედეგი III (EN)

3-5 years

ბავშვი ამჟღავნებს საკუთარი და სხვა  ქვეყნების კულტურისა და ტრადიციების ცოდნას, პატივისცემას

Directions:ოჯახი, საზოგადოება და კულტურა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Aesthetics and Culture

indicators

 

•             ყვება ეროვნულ  ხალხურ ზღაპრებს.

 

•             ცნობს ეროვნულ მუსიკას, ცეკვას, საკვებს, ტანსაცმელს.

 

•             მონაწილეობს ეროვნულ-ტრადიციულ დღესასწაულებში (რთველში, ჩურჩხელების ამოვლებაში).

 

•             სვამს შეკითხვებს სხვა ბავშვების ეთნიკური და კულტურული წარმომავლობის შესახებ.

 

•             ყურადღებით ისმენს  სხვა ერების ლეგენდებს, ზღაპრებს, სიმღერებს.

resources