შედეგი III (EN)

1-3 years

ბავშვი აკუთვნებს საკუთარ თავს  სხვადასხვა ჯგუფს (ოჯახს, სკოლას, სამშობლოს, საზოგადოებას)

Directions:თვითიდენტობა (მე-კონცეფცია და თვითშეფასება)
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Emotional Development

indicators

1-2 წელი

 

•             ასახელებს ოჯახის წევრებს (პასუხობს კითხვაზე: რა ჰქვია  ბებიას?).

 

•             ცდილობს თავისი სათამაშოები ჩაყაროს ყუთში.

 

•             იცის ოჯახის წევრების _ მინიმუმ ორის _ სახელი და შეუძლია მიმართოს.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             ასახელებს საკუთარ გვარს.

 

•             ცნობს იმ ადგილებს, სადაც ხშირად ხვდება.

 

•             ცნობს და განსხვავებულად ექცევა ნაცნობ თანატოლებს.

 

•             ცდილობს `მიეხმაროს~ უფროსს ალაგებაში.

 

•             სათამაშოებსა და თოჯინებს უახლოესი ადამიანების (ოჯახის წევრების, მეგობრების) სახელებს არქმევს.

 

•             აკუთვნებს თავის თავს ოჯახს.

 

•             თავის თავს მიაკუთვნებს გოგონებს ან ბიჭებს.

resources