შედეგი III (EN)

1-3 years

ბავშვს ესმის, რომ  ნაბეჭდ მასალას სხვადასხვა დანიშნულება აქვს და განსხვავებული მიზნებით გამოიყენება

Directions:კითხვა
Field:Speech Development
Subfield:Literacy

indicators

1-2  წელი

 

•             მიუთითებს წიგნში ნაცნობ საგნებსა და პერსონაჟებზე.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             ბავშვი სიამოვნებით ათვალიერებს სხვადასხვა თემაზე შექმნილ წიგნებს  (მაგ.: წიგნებს ცხოველებზე, ფრინველებზე, ტრანსპორტზე, საყოფაცხოვრებო ნივთებზე, პროფესიებზე).

 

•             ცნობს ისეთ ნიშნებს, სიმბოლოებს, რომლებიც მას გარემოში ხვდება (მაგ.: სიტყვებს _ ღიაა, დაკეტილია).

 

•             განასხვავებს სხვადასხვა ბეჭდვით გამოცემას.  (მაგ.: გაზეთს, წიგნს).

 

•             იხსენებს სხვადასხვა პერსონაჟსა და მოქმედებას  ნაცნობი წიგნებიდან.

resources