შედეგი III (EN)

1-3 years

ბავშვი ამჟღავნებს საკუთარი და სხვა  ქვეყნების კულტურისა და ტრადიციების ცოდნას, პატივისცემას

Directions:ოჯახი, საზოგადოება და კულტურა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Aesthetics and Culture

indicators

1-2 წელი

 

•             შეუძლია დაასახელოს ოჯახის რომელ წევრს ეკუთვნის ესა თუ ის ნივთი.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             ბავშვმა იცის, რომ ადამიანები შეიძლება მისი  მშობლიური ენისაგან განსხვავებულ, უცხო ენაზე საუბრობდნენ, შეუძლია ერთი უცხო ენის დასახელება.

resources