შედეგი III (EN)

0-1 year

ბავშვს ესმის, რომ  ნაბეჭდ მასალას სხვადასხვა დანიშნულება აქვს და განსხვავებული მიზნებით გამოიყენება

Directions:კითხვა
Field:Speech Development
Subfield:Literacy

indicators

0-6 თვე

 

 

6-12 თვე

 

•             უფროსის დახმარებით ათვალიერებს წიგნებს  მოძრავი და ხმოვანი ილუსტრაციებით. ახერხებს ინტერაქტიული წიგნით სარგებლობას.

 

resources