შედეგი III: (EN)

0-1 year

ბავშვი იყენებს ზეპირ მეტყველებას სხვადასხვა მიზნისათვის (პრაგმატული განვითარება).

Directions:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
Field:Speech Development
Subfield:Speech

indicators

0-6 თვე

 

•             ღუღუნებს და ყურადღების მისაქცევად გამოსცემს სხვადასხვა ბგერას.

 

•             ღუღუნებს და წარმოთქვამს ბგერებს უფროსის ლაპარაკის საპასუხოდ.

 

•             აპყრობს ყურადღებას იმ საგანს, რომელსაც უფროსი უყურებს.

 

 

 

6-12 თვე

 

•             ურთიერთობისას იყენებს ჟესტებს, სახის გამომეტყველებას, ბგერებს.

 

•             გამოცემული ბგერების შეცვლით ცდილობს გააგებინოს უფროსს, თუ რა სურს.

 

•             ცდილობს სხვის მიერ წარმოთქმული ბგერების გამეორებას.

 

•             ახალი ბგერების წარმოთქმისას გამოხატავს სიხარულს.

 

•             იხედება, როდესაც სახელით მიმართავენ (ზოგ შემთხვევაში).

 

•             ცდილობს დაიცვას რიგითობა და წარმოთქვას ბგერები შესაფერის დროს (უსმენს უფროსის მიერ წარმოთქმულ ბგერებს და შემდეგ იწყებს ტიტინს).

resources