შედეგი III ა (EN)

3-5 years

არაქართველი ბავშვი იყენებს ქართულ ენას სხვადასხვა მიზნისათვის

Directions:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
Field:Speech Development
Subfield:Speech

indicators

•             ასრულებს მარტივ, ერთსაფეხურიან ინსტრუქციას.

 

•             უსმენს  სიმღერას და ცდილობს გაიმეოროს დაბოლოებები.

 

•             აინეტერესებს საგნების ქართული დასახელება და მშობლიურ ენაზე სვამს მარტივ კითხვებს მათ შესახებ.

 

•             უფროსის დახმარებით და ჟესტების გამოყენებით შეუძლია ურთიერთობის დამყარება ყოველდღიური საქმიანობის დროს.

 

•             ეთამაშება ქართველ თანატოლებს.

resources