შედეგი II (EN)

5-6 years

გაიაზრებს ქცევას და მის  შედეგს

Directions:ადაპტაციური სოციალური ქცევა
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

•             შეუძლია საქციელის შეფასება, რა არის სწორი და რა _ არასწორი. (მაგ., ვინმეს ცემა არასწორია! ჯერ უნდა დარწმუნდე, რომ ყველას ერგო ნამცხვარი და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება მეორე ნაჭერი ნამცხვრის აღება!).

 

•             შეუძლია ახსნას სხვისი ქცევა (მაგ.: კურდღელი დაიმალა იმიტომ, რომ მგლის შეეშინდა).

 

•             განმარტავს თავის რეაქციას სხვის საქციელზე (მაგ.: `ანა ცუდად მოიქცა, ამიტომ არ

ჩავეხუტე~);

 

•             ხვდება, რა საპასუხო რეაქციას გამოიწვევს მისი  ან სხვისი ქცევა.

 

•             უნებართვოდ არ იღებს სხვის ნივთებს.

resources