შედეგი II (EN)

5-6 years

საჭიროების შემთხვევაში ბავშვი ითხოვს, მიმართავს  უფროსის დახმარებას

Directions:ურთიერთობა უფროსებთან
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

•             ცნობს და აღიარებს უფროსის გამოცდილების მნიშვნელობას.

 

•             ესმის, როდის უნდა მიმართოს უფროსს რჩევისათვის.

 

•             ითვალისწინებს უფროსის გადაწყვეტილებასა და რჩევას.

resources