შედეგი II (EN)

5-6 years

ბავშვს ესმის წესები და შეთვისებული აქვს ყოველდღიური საქმიანობისათვის საჭირო მოქმედებები.

Directions:თვითმართვა და თვითგამოხატვა
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Emotional Development

indicators

 

•             დამოუკიდებლად ერთვება ყოველდღიურ საქმიანობაში _ ასრულებს საოჯახო საქმეს.

 

•             იცავს წესებს სხვადასხვა გარემოში (მაგ., დაუწევს ხმას, როდესაც თეატრში, კონცერტზე, ბიბლიოთეკაში შედის).

 

•             მიუსადაგებს წესებს ახალ სიტუაციას.

 

•             სხვას უხსნის ბაღში ან ოჯახში არსებულ წესებს.

 

•             ახსოვს ძირითადი წესები, მაგრამ სჭირდება შეხსენება.

resources