შედეგი II (EN)

5-6 years

ბავშვი წერის უნარს სხვადასხვა მიზნებისათვის იყენებს

Directions:წერა
Field:Speech Development
Subfield:Literacy

indicators

 

•             თამაშის  დროს ჰბაძავს სხვადასხვა წერით მოქმედებას.

 

•             ინტერესით ერთვება უფროსების წერით აქტივობაში (მაგ.: კარნახობს მშობელს, რაც სურს, რომ უყიდონ მაღაზიაში; წერს თავის სახელს მისალოცზე).

 

•             ნახატებსა და სურათებს ურთავს მოკლე, მარტივ წარწერას (მაგ.: აწერს საკუთარ სახელს).

 

•             ცდილობს ასოების გამოყვანას; რაღაც იდეის, აზრის გამოსახატავად ცდილობს ამ ასოებს სასურველი ფორმა მისცეს.

resources