შედეგი II (EN)

5-6 years

ბავშვი განასხვავებს ფანტაზიას რეალობისაგან

Directions:აზრის გამოხატვა და რეალობასთან კავშირი
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

•             შეუძლია დაასახელოს ის მომენტი, როცა ფანტაზია ჩართულია რეალობაში (მაგ., `მე მხოლოდ ვთამაშობდი~, _ ამბობს ბავშვი,  როდესაც რაღაც წარმოსახვით თამაშშია  ჩართული).

 

•             შეუძლია ახსნას, გმირები, პერსონაჟები, საგნები, ადგილები, რომლებსაც წიგნებში, ტელევიზორში თუ კომპიუტერის ეკრანზე ხედავს, რატომ შეიძლება იყვნენ  არარეალურები.

resources