შედეგი II (EN)

3-5 years

გაიაზრებს   ქცევას და მის  შედეგებს

Directions:ადაპტაციური სოციალური ქცევა
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

•             ავლენს, რომ მისთვის გასაგებია კავშირი ორ მოქმედებას შორის.

 

•             აღწერს შემთხვევას, როდესაც მისი  ქცევა საფუძვლად უდევს, განაპირობებს სხვის საქციელსა და ემოციას (მაგ.: ლუკას ეწყინა, როდესაც მე უარი ვუთხარი დაჭერობანას თამაშზე).

 

•             აღწერს (აღნიშნავს და ყვება) სხვა ბავშვის კარგ საქციელს.

 

•             მოითხოვს, რომ სხვებმაც  დაიცვან წესი (მაგ., დედამ  დადოს სათამაშო  ჩვეულ ადგილას).

 

•             გულწრფელად პასუხობს შეკითხვებზე, არ ცდილობს უფროსის მოტყუებას.

resources