შედეგი II (EN)

3-5 years

ბავშვი ავლენს მოლაპარაკების გზით კონფლიქტის გადაჭრის უნარს.

Directions:ურთიერთობა თანატოლებთან
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

•             პოზიტიურად ეპყრობა სხვა ბავშვებს.

 

•             უფროსის დახმარებით უნაწილებს  მასალებს, სათხოვებლად იმეტებს და უცვლის სხვადასხვა ნივთსა თუ სათამაშოს თანატოლებს, თამაშის  დროს იცავს რიგითობას.

 

•             იყენებს მარტივ და განსხვავებულ სტრატეგიებს პრობლემის გადასაჭრელად (მაგ.: ითხოვს უფროსის დახმარებას, როდესაც მას არ რთავენ ნებას  ითამაშოს ან ხელს უშლიან თამაშში).

 

•             უფროსის დახმარებით აწარმოებს, მართავს მოლაპარაკებას სხვა ბავშვებთან პრობლემის გადასაჭრელად.

 

•             შეუძლია საკუთარი პოზიციის ახსნა.

resources