შედეგი II (EN)

3-5 years

საჭიროების შემთხვევაში ბავშვი ითხოვს, მიმართავს  უფროსის დახმარებას

Directions:ურთიერთობა უფროსებთან
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

•             ინფორმაციის მისაღებად ხშირად უსვამს კითხვებს უფროსს.

 

•             ემორჩილება უფროსის მითითებებს.

 

•             უფროსის ყურადღებას ამახვილებს პრობლემურ სიტუაციაზე.

 

•             იღებს რჩევებს ნაცნობი უფროსისაგან.

resources