შედეგი II (EN)

3-5 years

ბავშვი ამჟღავნებს, რომ  იცნობს საკუთარ თვისებებს, შესაძლებლობებსა და სურვილებს (იცის როგორია, რა სურს და რა შეუძლია)

Directions:თვითიდენტობა (მე-კონცეფცია და თვითშეფასება)
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Emotional Development

indicators

•             გამოთქვამს თავის სურვილს და ასახელებს არჩევანს.

 

•             ატარებს ექსპერიმენტს, ანუ ცდის და ამოწმებს საკუთარ თავს, შესწევს თუ არა უნარი ახალი მოქმედებების განსახორციელებლად, ასევე  იქცევა შეზღუდვების მიმართ,  აინტერესებს და ცდილობს გაარკვიოს, სად გადის მისი  შესაძლებლობების ზღვარი.

 

•             არჩევს დამოკიდებულებას `მომწონს – არ მომწონს~ და შეუძლია ახსნას _ რატომ, ანუ ახსნას მიზეზი.

 

•             აღწერს საკუთარ ძირითად ფიზიკურ მახასიათებლებს (გარეგნობას).

 

•             აფასებს საკუთარ მდგომარეობას და შეუძლია სიტყვიერად გამოთქვას (მაგ., მშია, მეძინება).

resources