შედეგი II (EN)

3-5 years

ბავშვი წერის უნარებს სხვადასხვა მიზნებისათვის იყენებს

Directions:წერა
Field:Speech Development
Subfield:Literacy

indicators

 

•             ცდილობს გაიმეოროს, გადაიხატოს სიმბოლოები, რომლებიც შეხვედრია და ახსოვს.

 

•             ხმამაღლა გამოთქვამს  საკუთარ იდეებს, აზრებს და ამის ჩაწერას  სთხოვს უფროსებს.

 

•             უფროსებს სთხოვს წააწერონ მის მიერ შესრულებულ ნამუშევარს.

 

•             უფროსს სთხოვს დაუწეროს სიტყვები (მაგ.: აჩვენოს,  როგორ იწერება მისი  სახელი).

resources