შედეგი II (EN)

3-5 years

ბავშვი განასხვავებს ფანტაზიას რეალობისაგან

Directions:აზრის გამოხატვა და რეალობასთან კავშირი
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

•             შეუძლია ჩაერთოს უფრო კომპლექსურ წარმოსახვით თამაშებში (მაგ., რაღაც კონკრეტულ თემაზე აგებულ თამაშში, რომელშიც მრავალი მონაწილეა და განსხვავებული სიტუაციები თამაშდება).

 

•             აინტერესებს ზღაპრისა და ფილმის გმირები რეალურები (ნამდვილნი) არიან თუ არა.

 

•             შეუძლია დააკავშიროს ზღაპრის ან ფილმის გმირები რეალურ ადამიანებთან.

resources