შედეგი II (EN)

3-5 years

ბავშვი ამჟღავნებს, რომ  გათვითცნობიერებულია სამოქალაქო საკითხებში

Directions:ოჯახი, საზოგადოება და კულტურა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Aesthetics and Culture

indicators

•             იცის რომ სხვადასხვა ადგილას სხვადასხვა წესი მოქმედებს (თეატრში, საბავშვო ბაღში, ოჯახში და სხვა).

 

•             ცდილობს იმღეროს სახელმწიფო ჰიმნი.

 

•             ასახელებს მოქმედი პრეზიდენტის სახელს.

 

•             წარმოსახვით თამაშებში ასახიერებს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანს (მძღოლს, ექიმს, მასწავლებელს, პოლიციელს, გამყიდველს).

 

•             იცის, რომ უფროსები შესრულებული სამუშაოსათვის იღებენ გასამრჯელოს და ამის საშუალებით ყიდულობენ სხვადასხვა ნივთს ან სარგებლობენ გარკვეული მომსახურებით.

 

•             შეუძლია ფულის ერთეულის დასახელება (ლარის, თეთრის).

resources