შედეგი II (EN)

1-3 years

გაიაზრებს ქცევას და მის შედეგს

Directions:ადაპტაციური სოციალური ქცევა
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

1-2 წელი

 

•             იცის, რომ შეუძლია ითამაშოს ნებადართული ნივთებით, მაგრამ თუ აკრძალულ ნივთს აიღებს, უფროსი აუცილებლად მიაქცევს ყურადღებას.

 

•             იწყებს იმის   გააზრებას, რომ ზოგიერთი ნივთი მას ეკუთვნის, ზოგიერთი _ სხვას. სათამაშოზე

შეუძლია თქვას `ჩემია~, შეუძლია შეასრულოს მითითება: `მოიტანე ბებოს სათვალე!~.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             ითვალისწინებს სპეციფიკური ქცევის შედეგებს, მაგრამ შეიძლება არ ესმის, რატომ იწვევს ეს ქცევა ამ შედეგს.

 

•             იცის, რომ ცუდ ქცევას მოჰყვება ნეგატიური პასუხი, უარყოფითი რეაქცია უფროსისაგან.

 

•             სხვის სათამაშოს უბრუნებს პატრონს.

resources