შედეგი II (EN)

1-3 years

ბავშვი ავლენს მოლაპარაკების გზით კონფლიქტის გადაჭრის უნარს.

Directions:ურთიერთობა უფროსებთან
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

1-2 წელი

 

•             გამოკვეთს, რას ანიჭებს უპირატესობას და რა აქვს განზრახული შეკითხვებზე `კი-არა~

პასუხების მეშვეობით.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             განაცხადებს უფლებას საკუთრებაზე _ ამბობს: `ჩემია!~.

 

•             სათამაშოების გამო წარმოქმნილი დავის დროს, ემორჩილება უფროსების ჩარევას, რაც დავის, უთანხმოების მოლაპარაკების გზით მოგვარებას გულისხმობს.

 

•             უფროსის დახმარებით ურთიერთობს სხვა ბავშვებთან კონფლიქტის მოსაგვარებლად.

 

resources