შედეგი II (EN)

1-3 years

საჭიროების შემთხვევაში ბავშვი ითხოვს, მიმართავს  უფროსის დახმარებას

Directions:ურთიერთობა უფროსებთან
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

1-2 წელი

 

•             ცდილობს მიიღოს უფროსის დახმარება მოთხოვნის საპასუხოდ (მაშინ, როდესაც თავად ითხოვს).

 

•             პოზიტიურად, კეთილგანწყობით პასუხობს და იღებს უფროსის დახმარებას.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             პერიოდულად ამოწმებს მეურვის მზადყოფნას დახმარებისათვის, როდესაც დამოუკიდებლად ან

თანატოლებთან ერთად თამაშობს, რათა თავდაჯერებულად იგრძნოს თავი.

 

•             იწყებს მოქმედებას მომვლელის რჩევით (მაგ., ემორჩილება უფროსის შეთავაზებას _ ჩაალაგოს სათამაშოები ყუთში).

 

•             ემორჩილება უსაფრთხოების წესებს და უფროსის დახმარებით ასრულებს მათ.

 

•             იცის, როდის უნდა ითხოვოს უფროსის დახმარება.

resources