შედეგი II (EN)

1-3 years

ბავშვი მართავს თავის გრძნობებსა და იმპულსებს

Directions:თვითმართვა და თვითგამოხატვა
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Emotional Development

indicators

1-2 წელი

 

•             ეძებს მზრუნველის მხარდაჭერას და ყურადღებას, როდესაც ძლიერი ემოციები იპყრობს.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             ასახელებს რამდენიმე გრძნობას, როგორიცაა: სიხარული, წყენა, შიში.

 

•             იწყებს იმპულსების კონტროლს (მაგალითად: ამბობს _ `არა~, როდესაც უწვდიან აკრძალულ ნივთებს. ცდილობს თავი შეიკავოს და ფეხი არ დაადგას იატაკზე დაგდებულ წიგნს).

resources