შედეგი II (EN)

1-3 years

ბავშვი ამჟღავნებს, რომ  იცნობს საკუთარ თვისებებს, შესაძლებლობებსა და სურვილებს (იცის როგორია, რა სურს და რა შეუძლია)

Directions:თვითიდენტობა (მე-კონცეფცია და თვითშეფასება)
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Emotional Development

indicators

1-2 წელი

 

•             შეკითხვებზე მარტივი პასუხის გაცემით გვატყობინებს საკუთარ არჩევანს. გვეუბნება `კის~ ან

`არას~ (მაგ., გააკეთებ ამას? შეიძლება ეს ავიღო? გინდა ეს შევინახოთ?).

 

•             იმეორებს მოქმედებას,  რათა მიიღოს პასუხი უფროსისაგან.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             აკეთებს არჩევანს, რა ტანსაცმელი ჩაიცვას, რა ითამაშოს.

 

•             აქვს გამორჩეულად საყვარელი წიგნი, სათამაშო, მოქმედება და საკვები.

 

•             ჰყავს გამორჩეული თანატოლები, რომლებთანაც უყვარს თამაში.

resources