შედეგი II (EN)

1-3 years

ბავშვი წერით უნარებს სხვადასხვა მიზნებისათვის იყენებს

Directions:წერა
Field:Speech Development
Subfield:Literacy

indicators

1-2 წელი

 

•             აკეთებს უნებლიე მონახაზებს, ნიშნულებს და

 

•             აჩვენებს სხვებს.

 

•             თითებით აკეთებს აღნიშვნებს ფურცელზე, სილაში, ცომში.

 

•             აინტერესებს გამოიყენოს სხვადასხვა საწერი მასალა (მაგ.: ფანქარი, ფლომასტერი, ფუნჯი, საღებავი).

 

 

 

2-3 წელი

 

•             ავლებს ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ ხაზებს.

 

•             ხატავს და აჩვენებს თავის ნამუშევარს სხვებს.

 

•             თამაშობს  პლასტეილინით, ძერწავს.

resources