შედეგი II (EN)

1-3 years

ბავშვი გამოხატავს ინტერესს ნაბეჭდი მასალის მიმართ და ესმის მისი სიმბოლური მნიშვნელობა.

Directions:კითხვა
Field:Speech Development
Subfield:Literacy

indicators

1-2 წელი

 

•             ბავშვი სიამოვნებით ისმენს, როცა უკითხავენ მოკლე ზღაპრებსა და მოთხრობებს სურათებისა თუ სხვა ილუსტრაციების ჩვენებით, ან სამაგიდო თეატრის პერსონაჟებისა თუ სათამაშოების თანხლებით.

 

•             ბავშვი ამჟღავნებს ინტერესს წიგნის მიმართ (მაგ.: წიგნს თან დააატარებს, ფურცლავს, გვერდებს ათვალიერებს და ა.შ.).

 

•             ცდილობს სწორად დაიჭიროს წიგნი.

 

•             ჰბაძავს უფროსს წიგნის წაკითხვაში.

 

•             წიგნი  წასაკითხად მიაქვს უფროსებთან (ანუ ინიციატივას თვითონ იჩენს).

 

 

 

2-3 წელი

 

•             როდესაც წიგნს უკითხავენ, სიამოვნებას გამოხატავს და ნაცნობ სიტყვებს ხმამაღლა იმეორებს.

 

•             შეუძლია გადაფურცლოს თითო-თითო გვერდი.

 

•             იცის, რომ წიგნი  მარცხნიდან მარჯვნივ იკითხება, თითს აყოლებს, როცა  ვითომ კითხულობს.

 

•             აქვს გამორჩეული, საყვარელი წიგნები.

 

•             სვამს შეკითხვებს პერსონაჟების შესახებ.

 

resources