შედეგი II (EN)

1-3 years

ბავშვი ავლენს ცოდნას ბუნებისა და ადამიანების ურთიერთდამოკიდებულების

შესახებ

Directions:ბუნება
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Nature and Technologies

indicators

1-2 წელი

 

•             იცის საკუთარ სახლში სად არის ნაგვის ყუთი და სად უნდა ჩაყაროს ნაგავი.

 

 

 

2-3 წელი

 

•             შეუძლია  დახმარების გაწევა  ყოველდღიურ  მარტივ საქმიანობებში როგორც  სახლში, ასევე საბავშვო ბაღში.

 

•             სწორად აღიქვამს და რეაგირებს ბუნებრივი გარემოს მახასიათებლებზე (მაგ.: ამბობს: `ნახე,  რა ვიპოვე?!~ და კენჭზე ან ყვავილზე მიუთითებს).

 

•             ბუნებაში მოპოვებულ  საგნებს იყენებს თამაშში (მაგ.: ტორტს აკეთებს ტალახისაგან, სახლს _ ჩხირებისაგან, ბალიშს _ ფოთლებისაგან).

 

•             იცის, რომ ადამიანები და ცხოველები განსხვავებულ პირობებში ცხოვრობენ.

 

resources