შედეგი II (EN)

1-3 years

ბავშვი ამჟღავნებს, რომ  გათვითცნობიერებულია სამოქალაქო საკითხებში

Directions:ოჯახი, საზოგადოება და კულტურა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Aesthetics and Culture

indicators

1-2 წელი

 

•             ასრულებს მარტივ მითითებებს და წესებს  (საგარეო ფეხსაცმელს იხდის და იცვამს საშინაოს, როდესაც შინ ბრუნდება; ხელს იბანს ჭამის წინ; არ გადადის ქუჩაზე უფროსის გარეშე).

 

 

 

2-3 წელი

 

•             იცავს რამდენიმე მარტივ წესს.

 

•             ცნობს სახელმწიფო დროშასა და სახელმწიფო ჰიმნს.

 

•             ცნობს  მისთვის ნაცნობი პროფესიების წარმომადგენლებს (ექიმს, მასწავლებელს, პოლიციელს, მძღოლს).

 

•             იცის, რომ საყიდლებისათვის და სხვა მომსახურებისათვის საჭიროა ფული.

resources