შედეგი II (EN)

0-1 year

ბავშვი გამოხატავს, რომ  იცნობს საკუთარ თვისებებს, შესაძლებლობებსა და სურვილებს (იცის, როგორია, რა სურს და რა შეუძლია).

Directions:თვითიდენტობა (მე-კონცეფცია და თვითშეფასება)
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Emotional Development

indicators

0-6 თვე

 

•             ცნობს ყოველდღიურ ნივთებს _ სათამაშოს, ბოთლს, საბანს.

 

•             ტირის სხვადასხვა ხმით, იმის  მიხედვით, თუ რა აწუხებს.

 

•             ტირის ძირითადად მაშინ, როდესაც მომვლელი გადის ოთახიდან.

 

 

 

6-12 თვე

 

•             თამაშობს  ერთი საგნით უფრო ხშირად, ვიდრე დანარჩენებით.

 

•             სურვილის გამოსახატავად მიუთითებს ან მიიწევს არჩეული საგნისაკენ ან ადამიანებისაკენ.

 

•             დაჟინებით გამოსცემს ერთსა და იმავე ხმას და ერთი და იმავე მოძრაობით იწევს რაღაცისკენ. ამას აკეთებს იმისათვის, რომ მიაღწიოს მიზანს.

 

•             ასრულებს ელემენტარულ თხოვნას (ტაშით აჰყვება სიმღერას, ჰბაძავს ძაღლს).

 

•             გულისყურით იკვლევს გარემოს, თამაშობს  მეურვესთან ერთად.

resources