შედეგი II (EN)

0-1 year

ბავშვი წერის უნარებს სხვადასხვა მიზნებისათვის იყენებს

Directions:წერა
Field:Speech Development
Subfield:Literacy

indicators

6-12 თვე

 

•             იჭერს ხელში მსხვილ ფანქარს და თამაშობს.

resources