შედეგი II: (EN)

0-1 year

ბავშვი იყენებს სიტყვებს, ჟესტიკულაციას თავისი აზრებისა და გრძნობების გამოსახატავად, საუბრობს გამართულად (პროდუქტიული, ექსპრესიული მეტყველება).

Directions:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
Field:Speech Development
Subfield:Speech

indicators

0-6 თვე

 

•             ღუღუნებს.

 

•             ჟესტებით გვატყობინებს თავის სურვილს (მაგ.: მაღლა სწევს ხელებს, რითაც გვატყობინებს, რომ უნდა აყვანა).

 

•             გამოსცემს ბგერებს ურთიერთობისათვის (ტირის სხვადასხვა ხმით).

 

•             ხმამაღლა იცინის.

 

 

 

6-12 თვე

 

•             იწყებს უფროსის მიერ წარმოთქმული ბგერებისა და მარცვლების გამეორებას.

 

•             ტიტინებს, იწყებს მარცვლების წარმოთქმას (`და-და~,`ბა-ბა~ და სხვ.).

 

•             იყენებს ბგერათმიმდევრობას სიტყვის მნიშვნელობის გამოსახატავად (მაგ.: `ნტა~ – წყლისა და წყურვილის აღსანიშნავად).

 

•             უხარია, როცა ესმის  ნაცნობი სიტყვები.

 

•             `ელაპარაკება~ სათამაშოს.

 

•             ცდილობს პირველი სიტყვების წარმოთქმას.

resources