შედეგი II (EN)

0-1 year

ბავშვი ამჟღავნებს საკუთარი და სხვა  ქვეყნების კულტურისა და ტრადიციების ცოდნას, პატივისცემას

Directions:ოჯახი, საზოგადოება და კულტურა
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Aesthetics and Culture

indicators

0-6 თვე

 

 

 

6-12 თვე

 

•             ამჩნევს ადამიანებს შორის არსებულ მარტივ განმასხვავებელ ნიშნებს (მაგ.: ამჟღავნებს ინტერესს ადამიანის მიმართ,  რომელიც ატარებს სათვალეს ან განსაკუთრებული  ბრწყინვალების მქონე სამკაულს).

resources