შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვი ამჟღავნებს კეთილგანწყობას თანატოლების მიმართ და ურთიერთობს მათთან

Directions:ურთიერთობა თანატოლებთან
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

•             ამჟღავნებს სოციალურ მხარდაჭერას სხვების მიმართ.

 

•             იჩენს მიმტევებლობას მეგობრების მიმართ.

 

•             ითვალისწინებს მეგობრის სურვილს თამაშის  დროს.

 

•             ჰყავს მეგობრები სხვადასხვა ადგილას (შეიძლება იყვნენ  მეზობლები, ბაღის ჯგუფელები და ა.შ.) და ინარჩუნებს მეგობრულ ურთიერთობას ორ ან მეტ თანატოლთან.

 

•             უნაწილებს სათამაშოებს და სხვა მასალებს ბავშვებს  და მათთან ერთად საერთო საქმიანობაშია

ჩაბმული.

 

•             ახორციელებს ჩანაფიქრს სხვა ბავშვებთან ერთად, ინაწილებს როლებს, ლიდერობს, ანუ თავის თავზე იღებს საორგანიზაციო საკითხებს და წარმართავს პროცესს. შეიძლება ეს იყოს თამაში, თეატრალიზებული წარმოდგენა, ვარჯიში თუ სხვა.

 

•             ირჩევს მეგობრებს.

resources