შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვი ენდობა და ადვილად ამყარებს  ურთიერთობას ნაცნობ უფროსებთან

Directions:ურთიერთობა უფროსებთან
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Social Development

indicators

•             ადვილად ურთიერთობს ნაცნობ უფროსებთან (ექიმთან, მეზობელთან, მაღაზიის გამყიდველთან, ავტობუსის მძღოლთან).

 

•             გამოხატავს, რომ იცნობს, ენდობა და კეთილგანწყობილია უფროსების უმეტესობის, ასევე, მეურვისა და მასწავლებლის მიმართ.

 

•             უზიარებს თავის გულისტკივილს უფროსს.

 

•             თავაზიანია უფროსებთან ურთიერთობისას.

 

•             პატივისცემით ეპყრობა უფროსებს (არ აწყვეტინებთ საუბარს).

resources