შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვი აღიქვამს საკუთარ თავს  სხვებისაგან გამოცალკევებულად

Directions:თვითიდენტობა (მე-კონცეფცია და თვითშეფასება)
Field:Social-Emotional Development
Subfield:Emotional Development

indicators

•             საკუთარი თავის შესახებ  სხვებს უზიარებს ინფორმაციას.

 

•             საკუთარი მონაცემებიდან იცის აუცილებელი ცნობები: მისამართი, ტელეფონის ნომერი.

 

•             ამჟღავნებს ინიციატივას სხვადასხვა საქმიანობის დროს.

 

•             მუშაობს  დამოუკიდებლად და ამით იღებს სიამოვნებას.

 

•             იღებს პასუხისმგებლობას და ბოლომდე ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას (მაგ., ეხმარება სხვებს).

resources