შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვი იწყებს წერის უნარის განვითარებას

Directions:წერა
Field:Speech Development
Subfield:Literacy

indicators

•             ნახატის შესაქმნელად იყენებს ყველაფერს, რაც კი ამისთვის გამოადგება (მაგ.: ფუნჯს, ფანქარს, საწერ-კალამს, ფლომასტერს).

 

•             შეუძლია ძირითადი გეომეტიული ფიგურების (სამკუთხედის, კვადრატის) დახატვა.

 

•             შეუძლია მეტყველებაში ხშირად გამოყენებული ზოგიერთი  მარტივი სიტყვის, მაგალითად, საკუთარი სახელის, წერა.

resources