შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვი წარმოადგენს საგნებს სიმბოლოების მეშვეობით;

Directions:აზრის გამოხატვა და რეალობასთან კავშირი
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

 

•             ცნობს ნახატ სიმბოლოებს, რომლებიც გადმოსცემენ ადგილის დანიშნულებას (მაგ: გადასასვლელის, მიწისქვეშა გადასასვლელის, მედ. პუნქტის, საპირფარეშოს აღმნიშვნელ სიმბოლოებს).

 

•             თხრობის დროს იშველიებს საგნებს, სურათებს, სიმბოლოებს მეტი თვალსაჩინოებისათვის (მაგ. როდესაც რაღაცას აღწერს).

 

•             იყენებს განსხვავებულ საგნებს, როგორც სიმბოლოებს, როლური თამაშის  დროს.

resources