შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვი ეძებს პრობლემის გადაჭრის სხვადასხვაგვარ გზებს;

Directions:პრობლემის გადაჭრა
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

•             სვამს შეკითხვებს და ელოდება პასუხს, რათა გადაჭრას ესა თუ ის პრობლემა.

 

•             მუშაობს  ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად პრობლემის გადაჭრაზე და გადაწყვეტილების მიღებისას იყენებს სხვადასხვა სტრატეგიას.

 

•             ხვდება, რომ რაღაც კონკრეტულ საკითხზე, საგანზე მუშაობა მისთვის შეიძლება რთული იყოს (მაგ., `ეს  ფაზლი _ ბევრ პატარა ფირფიტად ან კუბად დანაწევრებული სურათი _ ძნელად ასაწყობი იქნება~).

 

•             წყვეტს ამოცანას, აწყობს 8-12-ნაწილიან კონსტრუქტორს.

 

•             იყენებს კონკრეტული პრობლემის გადაჭრის ერთზე მეტ გზას.

resources