შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვი ყოველდღიურ საქმიანობას უდგება შემოქმედებითად და გამომგონებლურად;

Directions:შემოქმედებითობა და გამომგონებლობა
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

•             იგონებს წესებს ჯგუფური თამაშისთვის.

 

•             თამაშობს  როლურ თამაშს (მაგ: გაითამაშებენ სამი  გოჭის  ამბავს) ან სიმბოლურ თამაშს (მაგ:

ექიმობანას ან ძაღლობანას).

 

•             ჩანაფიქრის განხორციელებისას იყენებს სხვა  დანარჩენი  ბავშვებისაგან განსხვავებულ ხერხს

(მაგ., ქმნის კუბების განსხვავებულ სტრუქტურას ან ნახატს).

 

•             ცვლის ნაცნობ მოთხრობას, გმირების ან მოქმედებების დამატებით.

resources