შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვს შეუძლია  შეაჩეროს და შეინარჩუნოს ყურადღება მოცემულ ამოცანაზე მაშინაც, როდესაც აწყდება პრობლემას

Directions:ყურადღების კონცენტრაცია
Field:Approaches to Learning
Subfield:Learning Skills

indicators

•             ინარჩუნებს ინტერესს ჩანაფიქრის ან საქმიანობის მიმართ,  სანამ ბოლომდე არ მიიყვანს საქმეს, მიუხედავად ხელისშემშელელი ფაქტორებისა.

 

•             ისახავს მიზანს და დამოუკიდებლად ცდილობს მის განხორციელებას წინასწარ

ჩამოყალიბებული გეგმის მიხედვით.

 

•             ჯგუფური აქტივობის დროს ყურადღებას ამახვილებს იმ ობიექტზე ან ადამიანზე, რომელიც იმ მომენტში მთელი ჯგუფის ყურადღების ცენტრშია.

 

•             გაგებით ეკიდება წინააღმდეგობებს და აგრძელებს მუშაობას იმედგაცრუების გარეშე (მაგ., როცა ეღვრება წყალი,  გადაწმენდს დაღვრილს და ხელახლა დაისხამს).

resources