შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვი ავლენს ინიციატივასა და დამოუკიდებლობას

Directions:ინიციატივა და დამოუკიდებლობა
Field:Approaches to Learning
Subfield:Motivation

indicators

•             შეუძლია დამოუკიდებელი არჩევანის გაკეთება. დამოუკიდებლად ირჩევს საქმიანობას (მაგ., ისეთ თამაშს, რომელიც უკავშირდება მისი   გამორჩეული ინტერესების სფეროს).

 

•             არჩეულ საქმიანობას დამოუკიდებლად ართმევს თავს.

 

•             გეგმავს მარტივ საქმიანობას და ასრულებს გეგმას უფროსის მცირე დახმარებით.

 

•             მიჰყავს საუბარი თავისთვის საინტერესო მიმართულებით.

resources