შედეგი I (EN)

5-6 years

ბავშვს შეუძლია საკუთარი თავის, გარემოში არსებული ობიექტების მდებარეობის აღქმა და საგნებს შორის სივრცითი მიმართებების დადგენა

Directions:სივრცე
Field:Cognitive Development and General Knowledge
Subfield:Implications of Associations Among Phenomena

indicators

•             არჩევს მარჯვენას და მარცხენას საკუთარი სხეულის ნაწილებზე.

 

•             საუბარში იყენებს ადგილმდებარეობის აღმნიშვნელ ისეთ სიტყვებს, როგორიცაა `ახლოს~;

`შორს~; `წინ~; `უკან~.

 

•             შეუძლია აგიხსნათ, მიგასწავლოთ გზა (მაგ.: თავისი სახლისკენ: `ჩემი სახლი არის საცურაო აუზთან~).

 

•             იცის, თუ რომელ ქუჩაზე ცხოვრობს, რა ჰქვია  მის ქალაქს თუ სოფელს, რა ჰქვია  მის ქვეყანას  და ა.შ.

 

•             ვითარდება მისი  წარმოდგენები იმაზე, რაც მისი  სოფლისა თუ ქალაქისათვისაა დამახასიათებელი (მაგ.: ტელევიზორში წყალდიდობის ნახვის შემდეგ ამბობს: `ჩვენთან ასეთი რამე არ ხდება~).

 

•             იცის სხვა ქვეყნების არსებობის შესახებ.

 

•             შეუძლია ლაბირინთში გზის გაკვლევა.

resources